Digital Markedsføring fra A til Å

Personvern

Org.nr: 918703950 Sist oppdatert: 1.11.2018

1. Om denne erklæringen

Denne personvernerklæringen skal på en enkel og forståelig måte forklare deg som kunde hvordan M51 Marketing AS (heretter “M51”, “vi” eller “oss”) behandler dine personopplysninger, herunder formålet og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen.
Vi i M51 er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som innebærer at vi tydelig må klargjøre formålet med og grunnlaget for all behandling av opplysninger vi får inn gjennom vår tjeneste.
Personvernerklæringen reguleres etter norsk personopplysningslov og de til enhver tid gjeldende regler om behandling av personopplysninger. (GDPR)
Kontaktinformasjon til oss for ulike henvendelser om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller til denne erklæringen finnes nederst i denne personvernerklæringen.

2. Hvilke personopplysninger vi behandler og formålet med dette

1. Ved inngåelsen av et kundeforhold bruker vi et online kontaktskjema som kunden
fyller ut, vi mottar fullt navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer for å kunne avtale oppdraget vi skal utføre. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er å kunne inngå og gjennomføre oppdrag for kunder.

2. Kundeforhold kan også inngås per e-post hvor vi mottar de samme personopplysningene som via kontaktskjema. Vi kan også kontaktes per telefon, i slike tilfeller oppgis kontaktinformasjon for at vi skal kunne opprettholde kontakten gjennom det eventuelle arbeidsoppdraget.

3. Vi har nyhetsbrev for våre tjenester og i den anledning innhenter vi e-postadresser.
Formålet med dette er å oppdatere de som frivillig ønsker det om våre produkter, prosjekter og generell informasjon.

4. Vår nettside bruker informasjonskapsler for å samle analytisk informasjon om hvordan nettsiden brukes, dette gjøres for å kunne tilpasse nettsiden og tjenestene våre til brukerne.

5. Ved utvikling av produkter, annonsering og andre tjenester for kunder bruker vi også
personopplysninger fra Facebook, Google Adwords, Delta og Webflow, det varierer ut fra de ulike sakene og kundens behov.

3. På hvilket grunnlag behandler vi personopplysninger

Personopplysninger vi mottar ved kundens utfyllelse av kontaktskjema og som behandles i forbindelse med et oppdrag vi tar på oss har lovlig grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) “nødvendig for å oppfylle avtale”. Formålet med dette er å kunne gjennomføre avtalen og levere et ønsket produkt til den enkelte kunde.

I oppdrag fra kunder kan vi også benytte oss av informasjon fra Facebook gjennom Facebook Insights for å kunne tilby kunden produkter som er spesielt utviklet for deres firma. Dette baserer seg på behandlingsgrunnlaget i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) “nødvendig for å oppfylle avtale”.

Personopplysninger som behandles gjennom informasjonskapsler ved at du besøker vår nettside brukes til statistiske formål slik at vi kan analysere vår nettside og tilpasse den etter brukernes atferdsmønstre. Bruk av informasjonskapsler må aktivt godtas av den enkelte bruker inne på vår nettside og baserer seg på behandlingsgrunnlaget samtykke jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

For våre nyhetsbrev melder hver enkelt seg opp på nettsiden. Behandlingsgrunnlaget for innhenting av personopplysninger for nyhetsbrev baserer seg på samtykke jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a) ved at hver enkelt kunde melder seg opp på vårt nyhetsbrev.

4. Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger

Dine personopplysninger blir lagret hos oss så lenge det er nødvendig for å oppnå det gitte formålet med,behandlingen ut fra kundeforholdets varighet.
Dersom det foreligger rettslig plikt kan opplysningene oppbevares lenger. Eksempelvis ved regnskapsføring jf. bokføringsloven § 13.
Vi oppbevarer personopplysninger i ett år etter siste kontakt med kunden. Kommunikasjon med kunder oppbevares også i Gmail og Hubspot, les mer om vår oppbevaring nedenfor.

5.Tredjeparter

Vi bruker ulike tredjeparter for å gjennomføre vår tjeneste og deler opplysninger med disse. Vi bruker tredjeparter til å drifte vår nettside, for å gjøre oppdateringer, tilby teknisk support og for innhenting og oppbevaring av personopplysninger.

6.Informasjonssikkerhet

Vår nettside er oppført med SSL-kryptering og ingen data overføres ukryptert.
Alle personopplysninger vi oppbevarer lagres på Google Drive og er beskyttet med en to-faktor verifisering for tilgang til disse.
Derfor bruker M51 informasjonskapsler:

Albacross: Vi benytter oss av annonsering gjennom Albacross sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan rettes mot målgrupper basert på besøksmønster.

HubSpot: HubSpot er et CRM-system som vi benytter til å lagre dialog med våre kunder. Vi bruker det også til å lagre tidligere arbeidsoppgaver som er utført for kunder.
Bruk av våre butikkløsninger: Vi benytter informasjonskapsler til blant annet å gjenkjenne deg og lagre innhold i din handlekurv. Uten informasjonskapsler vil ikke en nettbutikk kunne fungere.
Google Analytics: Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk til nettsiden vår.
Google AdWords: Vi benytter oss av annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan rettes mot målgrupper basert på besøksmønster.
Facebook Pixel: Vi benytter oss av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan rettes mot målgrupper basert på besøksmønster.
Samtykke i bruk av informasjonskapsler: I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket til at M51 lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.
LinkedIn Pixel: Vi benytter oss av annonsering gjennom LinkedIn sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan rettes mot målgrupper basert på besøksmønster.
Snapchat Pixel: Vi benytter oss av annonsering gjennom Snapchat sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan rettes mot målgrupper basert på besøksmønster.
CrazyEgg: Vi benytter CrazyEgg som analyseverktøy og lagrer blant annet data om brukeratferd og annen besøksinformasjon.

7. Dine rettigheter

7.1 Rett til å trekke tilbake samtykke: Dersom behandlingen beror på et tidligere avgitt samtykke til behandling av personopplysninger kan du til enhver tid trekke dette tilbake ved å henvende deg til oss.

7.2 Be om innsyn: Som kunde/bruker har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Slike opplysninger kan enkelt innhentes fra oss ved forespørsel. For å sikre at personopplysningene utgis til riktig person kan vi be om at begjæring om innsyn skjer skriftlig, eller ved annen identifisering av deg som kunde.

7.3 Flytt dine data: Retten til dataportabilitet gjør at du som kunde ved en enkel forespørsel kan få utlevert dine personopplysninger for å få de overført til en annen part.

7.4 Få opplysninger endret eller slettet: Du kan alltid be oss om å rette opp i feilaktige opplysninger om deg, eller be oss om å slette personopplysninger. Så langt det er mulig vil vi imøtekomme forespørsel om sletting. Dersom det foreligger tungtveiende grunner, eksempelvis hensyn til dokumentasjon, til å ikke slette opplysninger vil dette måtte legges frem og bevises av oss.

7.5 Klage til Datatilsynet: Klageinstans i personvernsaker i Norge er Datatilsynet. M51 tar personvern høyst seriøst, men om du som bruker av våre tjenester likevel føler at vi ikke har ivaretatt personvernet ditt tilstrekkelig eller har opptrådt i strid med denne erklæringen, har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Privacy: For å utøve dine rettigheter kan vi kontaktes på personvern@m51.no, vi plikter å svare deg innen rimelig tid og senest 30 dager etter henvendelse.

Link til

Googles side om personvern

Link til

Google sin side for å endre innstillingene for ditt personvern

8. Lovvalg og verneting

Uenigheter ved denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger skal forsøkes løst ved forhandlinger og ved å komme til en minnelig løsning.

Dersom uenigheter ikke kan løses ved forhandlinger er det norsk lov som er gjeldende rett for eventuelle søksmål er rette verneting Oslo Tingrett.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Det vil til enhver tid ligge en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen på vår nettside.


10. Kontakt oss

Dersom du har henvendelser eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på:

Telefon -

+47 23 65 30 03

E-post -

Kontakt@m51.no

Besøksadresse - Støperigata 2 - 0250 Oslo