Employer branding som treffer

Kampen om de beste kandidatene har utviklet seg til å bli en konkurranse om hvem som treffer best med sine budskap.  

De siste årene har employer branding, også kjent som rekrutteringskampanjer, fått et stadig større fokus hos markedsavdelingene. Det er slutt på den tiden hvor en enkel stillingsannonse på Finn er tilstrekkelig for å tiltrekke seg de beste kandidatene. Dermed har digitalbyråene fått en viktig rolle innen rekruttering.    

Vi er svært fornøyde med kampanjen som fungerte godt med å tiltrekke oss ekstern oppmerksomhet, og samtidig bidro til å bygge stolthet internt. - Mimmi Granli, Senior kommunikasjonsrådgiver i Banerservice

M51 og Hausmann står bak "Fyll hjelmen", en rekrutteringskampanje for Baneservice. Dette har muliggjort levering av helhetlige og gjennomtenkte kampanjer, fra idéfasen, produksjon og analysen av resultatene. Samarbeidet mellom M51 og Hausmann gir Baneservice en allsidig styrke gjennom strategisk briefing, ideutvikling, design, mediekjøp, performance marketing, videoproduksjon, innholdsproduksjon, foto, analyse, og rapportering.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

Innsikt om målgruppen

Baneservice, som Norges ledende jernbaneentreprenør, sto overfor utfordringen med å tiltrekke seg kvalifiserte fagarbeidere for å forme fremtidens jernbane. Målet var å øke antallet fagarbeidere som søker jobb hos Baneservice. For å bli bedre kjent med målgruppen var det derfor nødvendig å gjennomføre innsiktsarbeid knyttet til hvordan Baneservice skal treffe kandidatene. Innsiktsarbeidet omhandler blant annet livsstil, turnus og stigma.   

Gjennom grundige intervjuer og dialog med Baneservice ble nøkkelinnsikter identifisert for å danne grunnlaget for idé- og konseptutviklingen. Disse innsiktene inkluderte:

- jobbe i Baneservice er mer enn en jobb; det er en livsstil.
- Det eksisterer et stigma rundt fagutdannede.
- Mange setter pris på å arbeide i turnus.
- Baneservice scorer høyt på arbeidstrivsel.
- Muligheten til å arbeide i naturen.
- Baneservice tilbyr gode muligheter for personlig og profesjonell utvikling.

Ulike tilnærminger 

Med utgangspunkt i innsiktsarbeidet ble det utviklet fire strategiske retninger for Baneservice, hver designet for å adressere spesifikke kommunikasjonsutfordringer:

Ditt neste stopp
Mellom skinnene
Sett ditt spor
Fyll hjelmen

Valget falt til slutt på “Fyll hjelmen”. Konseptet fokuserte på å anerkjenne søkerens kunnskap, kompetanse, og interesser for å utfordre stigmaet rundt fagutdannede. Kampanjen inkluderte videoer, annonser, og et AR-filter som var tilgjengelig via en QR-kode.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

Kanalvalg og landingsside

For å nå målgruppen valgte kampanjen en flerkanaltilnærming, inkludert Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube, Google Display, og Google Søk. Dermed kunne vi gjennom hele kampanjeperioden hente ut data om hvilke kanaler som fungerte best, og tilpasse budsjettene for de ulike kanalene. Målgruppen ble dirigert til en dedikert kampanjelandingsside utviklet i Webflow, som presenterte ledige stillinger og informasjon om Baneservice.

Fokus på resultater 

For å gi Baneservice innsikt i resultatene underveis, ble det opprettet et eget dashboard med live data. Dette viste resultater og statistikk fra alle annonser, antall søkere, kostnad per søker, og annen relevant informasjon. 

Baneservice er et case som tydelig illustrerer hvordan en veloverveid og innsiktsdrevet tilnærming kan styrke employer branding og rekrutteringseffektiviteten. Ikke bare har kampanjen vært en suksess og tiltrukket flere kvalifiserte søkere, men "Fyll hjelmen" har også blitt en integrert del av Baneservice sin employer branding-strategi, og planlegges å fortsette å forme selskapets identitet inn i 2024. 

Kampanjen er et eksempel på hvordan det å skape en positiv bedriftskultur, og utfordre bransjestereotypier, kan være nøkkelen til å tiltrekke og beholde dyktige fagarbeidere.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvordan du kan lykkes med employer branding, eller trenger hjelp til rekrutteringskampanjer.  

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!