Helelektrisk

I forbindelse med Arendalsuka 2022 gikk fire av landets fremste aktører innen energi og teknologi sammen om et ambisiøst prosjekt. Med en felles visjon om å gi en innsiktsfull oversikt over elektrifiseringens landskap i Norge, ble konseptet om en portal født.

M51 fikk det ærefulle oppdraget om å forme portalens visuelle identitet og design. I tillegg sto vi også for utviklingen av siden. Med så mange viktige aktører i spill, var det viktig for oss å arbeide tett med alle parter for å sikre at alle visjoner og ambisjoner ble nådd.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

Portalen gir en detaljert oversikt over elektrifiseringen i Norge, på kommune- og sektornivå. Gjennom denne portalen har vi sammen bidratt til økt forståelse og bevissthet rundt landets bærekraftige fremtidsretning.

Stolt kan vi formidle at alle involverte parter uttrykte stor tilfredshet med det endelige prosjektet. Portalen har allerede fått stor oppmerksomhet, og tjener sitt formål om en informasjonskilde for alle interesserte i Norges elektrifiseringsreise.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

Dette prosjektet ble ledet med dyktighet og dedikasjon av vår seniorrådgiver, Asgeir Behrentz. “Å jobbe med slike fremtredende aktører i et prosjekt har vært utrolig givende. Vi er takknemlige for tilliten og stolte av resultatet.” uttrykker Asgeir Behrentz.

Med denne kundecasen ønsker vi å vise bredden i vårt arbeid og vår kapasitet til å levere kvalitet, uansett skala og kompleksitet. Vi ser frem til flere prosjekter som kan forme en mer bærekraftig fremtid for Norge.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!