N3smart

N3 Group, en innovativ aktør innen teknologi og smarte løsninger, ønsket å skille ut N3 Smart som en egen merkevare.

Målet var å gi N3smart en unik identitet, samtidig som det skulle være i tråd med den allerede etablerte merkevaren til N3 Group.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

M51 Marketing tok utfordringen med å lage en nettside for N3smart. Vi satte i gang med å designe en unik logo, skape en designmanual og utvikle en brukervennlig nettside i wordpress. Dette arbeidet ble gjort mens vi ivaretok den eksisterende identiteten til N3 Group, slik at sammenhengen mellom de to merkevarene ble bevart. Nettsiden er bygd i wordpress slik at den benytter samme rammeverk som søsterselskaper.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

Resultatet er n3smart.no, en brukervennlig og informativ nettside som presenterer N3smart som en uavhengig merkevare, men som også reflekterer sin tilknytning til N3 Group. Den nye logoen og designmanualen skaper en enhetlig og gjenkjennelig visuell identitet for N3smart.

"Det har vært veldig spennende å jobbe med N3 da de er i vekstfase med et produkt som er ettertraktet i markedet" uttrykker rådgiver Asgeir Behrentz hos M51.

Trenger din bedrift å oppdatere sin visuelle profil eller nettside?

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!