Det viktigste fra seminaret
Gå tilbake til bloggen

Det viktigste fra seminaret

Fredag 22. september holdt M51, Hausmann og b64 et seminar hos NIO House.

Vi har skrevet ned det viktigste fra seminaret som du kan ta med deg tilbake til markedsavdelingen.

M51 om trendene innen søkemotormarkedsføring i 2023


Asgeir Behrentz fra M51 delte innsikt i de nyeste trendene innen søkemotormarkedsføring for 2023. Han understreket betydningen av søkemotoroptimalisering, både teknisk og innholdsrettet, og hvordan det fremdeles gir gratis organisk synlighet. Her nevner han lokal SEO og riktig navngivning av bilder for søkemotorer som viktige nøkkelfaktorer. PPC-annonsering ble også nevnt som en smart investering for målrettet annonsering. Asgeir påpekte at Instagram, TikTok og YouTube også fungerer som søkemotorer. Merkevarer bør derfor vurdere å optimalisere sin tilstedeværelse på disse plattformene. ChatGPT er et verktøy som vil bli mer og mer vanlig å bruke til SEO-arbeid i tiden fremover, og Asgeir fremhever spesielt hvordan riktig «prompting» kan forbedre resultatene, og at det er verdt å investere i betalt versjon.

Kreativitet og idéutvikling med Hausmann


Hausmann brakte inn perspektivet om kreativitet og idéutvikling i markedsføring. Herman Mathisen og Mathias Nima understreket at for å oppnå effekt i reklame må man tenke kreativt. Årvåkenhet, nysgjerrighet og lekenhet ble nevnt som nødvendige egenskaper for å generere gode idéer. Viktigheten av å være mottakelig for idéer i ulike situasjoner og kontekster ble poengtert. I tillegg påpekte de viktigheten av grundig innsikt i målgrupper og merkevaren for å skape reklame som engasjerer og har langvarig effekt.

b64 om viktigheten rundt et godt CRM-system


Håkon Raugland fra b64 presenterte hvordan CRM-systemer, spesielt Salesforce, kan hjelpe bedrifter med å integrere og optimalisere deres drift. I 2023 er ledere opptatt av å redusere driftskostnader i tøffe tider og å finne ut av hvordan deres bedrift kan dra nytte av AI. Raugland poengterte at investering i gode CRM-systemer ofte fører til betydelige besparelser og økninger i inntekter. b64 fremmet også bruk av AI i CRM for å forbedre produktivitet og effektivitet. Selv om det er en stadig økende bekymring for datasikkerhet og tillit, gir AI oss likevel en unik mulighet til å revolusjonere virksomheten.

Samlet sett gir seminaret et omfattende bilde av viktige trender innen søkemotormarkedsføring, viktigheten av kreativitet i reklame, og hvordan et moderne CRM-system og AI kan forbedre virksomhetens resultat.

Dato
25.9.2023
Forfatter
Gine Paulsen
Dato
September 25, 2023

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

- plkflmjtoj

  • fff
    v

M51 Blogg

Nyheter og nyttige tips om digital markedsføring
Alle innlegg

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!