Hvordan lykkes med SEO i 2024?
Gå tilbake til bloggen

Hvordan lykkes med SEO i 2024?

SEO, som med alt annet, er under stor endring og fornyer seg i takt med den teknologiske utviklingen. I denne artikkelen skal vi gå gjennom to ulike måter å gjøre SEO på i 2024, i tillegg skal vi ta for oss døende SEO-trender man bør styre unna i gjennomføringen av SEO i 2024.

Så hva bør man styre unna? 

I lengre tid har flere trodd at artikler og bloggposter må overskride 2200 ord for å rangere høyt hos Google. Dette er ikke tilfellet. Med en svekket oppmerksomhetsevne, vil man i mye større grad konsumere kortfattet og presis informasjon, fremfor tunge tekster med overflødig innhold. 

Kvalitet fremfor kvantitet. Brukeropplevelse og kvalitet triumferer masseprodusert innhold. Som mottaker er man opptatt at det finnes en genuinitet bak innholdet man får servert. Med andre ord har vi som brukere blitt bedre på å gjenkjenne personlighetsløst AI-generert innhold. Dette betyr ikke at man ikke kan bruke AI for å skape innhold, men at det er desto viktigere at man vet hvordan man skal bruke det for at det skal styrke innholdet i positiv retning. 

Du må promotere innholdet du produserer. På lik linje med kvalitet foran kvantitet, så er det viktig at kvalitetsinnholdet også blir promotert. 

Hvordan håndtere SEO i 2024? 

Chat GPT preget store deler av 2023. Selv om ChatGPT effektiviserer arbeid i stor grad, så bærer det ofte med seg et upersonlig preg. Innhold som er laget av ChatGPT kan ofte virke sjelløst grunnet mangel på menneskelig tilnærming. Det finnes likevel måter du kan bruke ChatGPT på som gir gode tekster som ikke virker upersonlige. En MIT-undersøkelse viser til at utrente tekstforfatter kunne produsere 40 prosent mer innhold med 18 prosent høyere kvalitet enn hva de kunne uten verktøy. AI har blitt brukt ved at tekstforfatterne har vært svært spesifikke på hva slags innhold de ønsker at ChatGPT skal generere. Hvis du for eksempel skal skrive en artikkel om oppussing, ikke be ChatGPT om å skrive en artikkel om oppussing.

Be heller ChatGPT gi deg 20-30 relevante, men unike underkategorier innen oppussing, og for hver underkategori gi deg 10 ulike variasjoner av innenfor emnet som tar for seg ulike søke formål: f.eks «hvordan gjør jeg…», «hvorfor skal jeg…».  

Be ChatGPT sette opp dette i et tabellformat med følgende kolonner: 

Kolonne 1: Den unike relevante underkategorien innen oppussing. 

Kolonne 2: De ulike variasjonene innen underkategorien. 

Kolonne 3: En spennende, klikkvennlig overskrift. 

Da vil du få opp en rekke ulike utgangspunkt for gode artikler innen oppussing. 

Videre velger du en av de klikkvennlige overskriftene og ber ChatGPT skrive en disposisjon for en artikkel om overskriften du har valgt, her er det viktig å be ChatGPT om å skrive artikkelen som en profesjonell oppussingsekspert, og skrive den for målgruppen du ønsker å treffe, eksempelvis for eksempel huseiere mellom 35-50 år. Da vil du få en fullverdig disposisjon for en slik artikkel, her kan du gå over de ulike punktene, se hva du vil ha med/ikke ha med, og om du ønsker mer eller mindre utfyllende innhold på noen av punktene. Når du er fornøyd med disposisjonen så ber du ChatGPT skrive ut artikkelen. Her også er det lurt å være tydelig, be ChatGPT skrive ut artikkelen i en hjelpsom tone med tydelig formulering av punktene, her kan du også fortelle hvor lang du ønsker at artikkelen skal være. 

Da sitter du igjen med en mye bedre og personalisert AI-generert artikkel enn hva du ville om du kun etterspør en artikkel om oppussing. Når du da får den ferdige artikkelen er det viktig at du fortsatt gir den et personlig preg med egenopplevde erfaringer, historier og eksempler. 


Videoinnhold fremfor tekst 

Etter Google er YouTube den mest brukte søkemotoren vi har. Det er en rekke fordeler med å produsere videoinnhold fremfor tekst. Videoinnhold vil ofte utkonkurrere tekstinnhold og gi en bedre opplevelse for den aktuelle målgruppen. Videoinnhold treffer bredere ved at informasjonen ikke bare blir fortalt, men også vist. I en optimal verden får vi løst problemene våre på raskest mulig måte, uten at vi som forbrukere trenger å anstrenge oss i noe stor grad. Den svekkede oppmerksomhetsevnen gjør at enkle og korte videoer, som løser samme problem som lange og kronglete artikler, automatisk vil virke mer appellerende å benytte seg av. Videoinnhold er foreløpig mer treffsikkert mot AI, ettersom videoinnholdet som er generert av AI bærer større preg av sjelløst innhold enn tekstarbeidet til AI.I tillegg kan du linke videoinnhold i artiklene dine, som gir bedre eksponering til videoinnholdet du lager. 

Ved siden av YouTube er det antatt at også TikTok skal bli en plattform hvor brukerne oppsøker for informasjonsinnhenting, spørsmål og problemløsning, da formatet på TikTok i enda større grad er lagt opp til kortere videoer som er lettere å konsumere. Også på videoinnhold er det viktig at kvaliteten prioriteres i mye større grad enn kvantiteten. Som innholdsskaper konkurrerer du mot et hav av videoer med et underholdningsformål som er med på å skape støy for innholdet ditt, derfor er det viktig med et godt innhold, som enten lærer bort noe, er underholdende eller ser bra ut. Helst en kombinasjon av alle tre. 

I tillegg til de tre grunnprinsippene for bra videoinnhold, hjelper det også å si nøkkelord setningen du ønsker å assosieres med: for eksempel «dette er hvordan du enkelt legger fliser på badet».

Dato
20.2.2024
Forfatter
Henrik Schatvet
Dato
February 20, 2024

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

- plkflmjtoj

  • fff
    v

M51 Blogg

Nyheter og nyttige tips om digital markedsføring
Alle innlegg

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!